Hur luftar jag en kylare ordentligt?

När den kalla årstiden är precis runt hörnet börjar uppvärmningssäsongen igen. Det här är det enda sättet att ha behagligt varma temperaturer i ditt eget hem. I hyrda lägenheter slår hyresvärden på värmesystemet inklusive värmepumpen som stängdes av under sommaren. Däremot är fastighetsägarna själva ansvariga för denna viktiga process i sitt eget hem. Rutinmässigt underhåll och ventilation av värmen rekommenderas så att allt går smidigt. Detta är det enda sättet som alla processer kan fungera smidigt. Om värmesystemet redan är ganska gammalt kan en fullständig renovering rekommenderas. Du kan få rätt kylare på för att uppdatera värmesystemet. Den innovativa järnaffären erbjuder sina kunder hjälpsamma planeringshjälpmedel och videoinstruktioner så att de själva kan modernisera sina radiatorer. Tack vare denna investering kan värmekostnaderna sänkas på lång sikt och funktionsfel i värmekretsen kan undvikas.

Rätt tid att ventilera kylaren?

När hösten kommer sjunker temperaturerna dramatiskt, så de flesta värmeelement går från oktober till slutet av april. Vissa funktionsstörningar i värmesystemet kan dock uppstå efter det långa sommaruppehållet. Dessutom samlas mer och mer luft i värmekretsen när den används. På grund av luftbubblorna finns det mindre utrymme för varmvattnet i kylaren, som är ansvarig för att värma upp. Som ett resultat kan vattnet inte längre cirkulera fritt i värmesystemet. På grund av detta värms alla anslutna radiatorer märkbart långsammare. Dessutom minskar värmeeffekten extremt, medan energiförbrukningen ökar avsevärt och driver upp värmekostnaderna. För mycket luft i kylaren indikeras också av bubblande och surrande ljud. Då är det dags att ventilera kylaren.

Lufta kylaren steg för steg

För att lufta kylaren ordentligt måste värmesystemet vara i drift. Sätt först på värmen helt och låt den förvärmas så att både luften och vattnet kan expandera. På detta sätt finns det inte mer luft kvar i värmaren efter avluftningen. För denna underhållsprocess har konventionella radiatorer en speciell avluftningsventil som finns antingen längst upp till vänster eller uppe till höger på värmaren. Ventilationsnyckeln placeras på denna ventil och vrids moturs. Det är tillrådligt att gå långsamt och försiktigt, eftersom det finns konstant tryck i värmaren. Efter ett tag hör du ett väsande ljud när luften släpps ut från kylaren. När alla luftbubblor har rymt kommer endast vatten ut ur kylaren. Av denna anledning måste det finnas en uppsamlingsbehållare under avluftningsventilen så att golvet inte blir vått. Då är det dags att stänga ventilen medurs igen.

Lufta kylaren utan nyckel

Moderna värmesystem har lämpliga ventiler som ventilerar sig själva. Överskottsluft kan släppas ut permanent så att användaren inte längre behöver ventilera värmen själv med en nyckel. Tack vare denna praktiska enhet kan värmekostnaderna minskas hållbart. Det är därför värt att byta ut de gamla ventilerna med den automatiska versionen.

Behöver du experthjälp inom VVS i Stockholm? Vi finns här för dig oavsett om du har ett projekt på gång eller om du bara har frågor kring VVS.