CIRKULATIONSPUMPEN I DITT HEM

Kretsen runt din centralvärmepanna består av olika komponenter. Detta inkluderar centralvärmepannan i sig, nätverket av rör, expansionskärlet och cirkulationspumpen. Det är viktigt att dessa element ordentligt underhålls för att minska risken för fel i pannan. Speciellt under vintermånaderna finns det inget mer irriterande än att behöva sitta i ditt hus utan uppvärmning! Våra rörmokare hjälper dig gärna att underhålla en cirkulationspump eller andra komponenter i denna krets.
I den här artikeln beskriver vi hur cirkulationspumpen fungerar och vilken exakt roll den har. Efter att ha läst detta vet du desto bättre vad som gör det så viktigt att behålla dessa element.

Cirkulationspumpens placering i värmekretsen

Som namnet på den här enheten kan ha föreslagit cirkulerar en cirkulationspump varmvattnet i din värmekrets. Det är viktigt att cirkulera varmt vatten för att kunna värma de olika rummen i huset. Cirkulationspumpen fungerar tillsammans med centralvärmepannan där vattnet värms upp. Expansionskärlet spelar också en viktig roll i detta. Expansionskärlet möjliggör kontroll av rörtrycket. Om trycket blir för högt griper expansionskärlet in genom att sänka trycket. Detta förhindrar att rören spricker.

Drift av cirkulationspumpen

Inte bara fungerar cirkulationspumpen tillsammans med pannan och expansionstanken. Termostaten spelar också en viktig roll i detta. Termostaten mäter temperaturen i ett rum och jämför den med den inställda måltemperaturen. När temperaturen i ett rum blir för låg slår termostaten på cirkulationspumpen. Vid det ögonblicket transporteras varmt vatten till värmeelementen, vilket leder till att rum värms upp. När måltemperaturen uppnås stannar cirkulationspumpen.

Återvänd som en viktig uppmärksamhetspunkt

Bland annat spelar dess effektivitet en viktig roll när man köper en cirkulationspump. Visste du att cirkulationspumpen ofta tar upp cirka 12% av den totala energiförbrukningen? Det är därför värt att överväga investeringen i en något mer ekonomisk cirkulationspumpmodell. Du tjänar tillbaka de extra kostnader du betalar för detta genom den lägre energiförbrukningen på årsbasis. I vissa fall kan det vara nödvändigt att ha en andra cirkulationspump installerad. Detta är till exempel fallet när du använder golvvärme i huset.

Kontakta oss som din expert inom VVS i Stockholm!