CENTRAL GOLVVÄRME

Det vanligaste centralvärmesystemet är det med radiatorer monterade på väggen. Men en bra variant på detta är den centrala golvvärmen. Det finns också elektrisk golvvärme, men med centralvärmevarianten pumpas varmvatten från pannan till rören under golvet. Det fungerar faktiskt exakt samma som med ett system med radiatorer. Efter pannan finns det en fördelare och en pump i detta system. Distributören ser till att varmvattnet fördelas över rören och pumpen skickar vattnet genom rören. Distributören är utrustad med en termostat som reglerar vattentemperaturen och ser till att det bokstavligen inte blir för varmt under dina fötter.

Isolationsrör i golvet

Du måste se till att rören är väl isolerade i golvet, annars kommer värmen inte bara upp, utan försvinner också igen. Denna värmeförlust kostar bara mer energi, så bra isolering är ett måste. När du installerar golvvärme isolerar du inte bara utrymmet under rören utan även väggens kanter. Då går ingen värme bort heller.

Huvudvärme eller extra värme

Du kan välja att installera golvvärme som huvudvärme eller som extra värme. I ett äldre hus som är dåligt isolerat räcker inte golvvärme ensam. Det betyder att du måste lägga till något annat, till exempel ett antal radiatorer. Den kan dock installeras som extra värme. Människor gör ofta detta val för vardagsrum eller badrum, till exempel för att värmen under dina fötter känns så trevlig. Nybyggda hus är så väl isolerade att golvvärme är den enda värmekällan som är tillräcklig.

Kontakta oss som din expert inom VVS i Stockholm!